Traductor

dissabte, 17 de novembre del 2007

Alfabetitzar de forma integral

Les Escoles de Formació Global desenvolupen una metodologia integral i integradora en el seu programa d'alfabetització de persones nouvingudes. En el següent vídeo podreu veure-ho de forma resumida:


Fira del Llibre de Frankfurt

Presentació del Mètode per a l'aprenentatge del català per a nouvinguts analfabets
EL NOSTRE MÓNBubbleShare: Share photos - Make some Thanksgiving Crafts!