Traductor

La meva experiència al llarg dels anys

RECONEIXEMENTS:
- A la trajectòria professional per l'International Adult and Continuing Education Hall of Fame
  IACEHoF  i  HoFE - 2019 (The University of Oklahoma)

TITULACIONS
- Títol de Mestra de Primària per l'Escola de Magisteri de Girona (1975)
- Títol de Mestra de Català per l'Escola de Magisteri de Girona
- Postgrau "Responsables de Formació en Educació de Adults" per la Universitat de Barcelona. (1990)
- Títol de Direcció de Centres de Primària per la Universitat de Girona

EXPERIÈNCIA LABORAL
- 32 anys de mestra d’Educació d’Adults. (1978-2010)
- 6 anys de Coordinadora de Centres d’Educació d’Adults de la Generalitat de Catalunya.(1989-1996)
- 2 anys de col·laboradora a l’àrea de Relaciones Internacionals sobre Educació d’Adults del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
- 2 anys de Directora del Centre de Formació d’Adults de Girona.
- 1 any de Coordinadora d’informàtica del Centre de Formació d’Adults de Girona

EXPERIÈNCIA DOCENT
- Tutora de pràcticums de formació del professorat en l'especialització d'educació de la Universitat de Girona
Tutora de pràcticums de formació del professorat en l'especialització d'educació de la Universitat de Perpinyà.
- Coordinadora del Mòdul d'aprenentatge del català oral per a persones nouvingudes analfabetes "viure i treballar en el país d'acollida"
- Professora col·laboradora en diferents cursos de formació a les Universitats de: Vizcaya, Granada, Barcelona, Perpinyà i Florència,

PRINCIPALS RESPONSABILITATS EN INSTITUCIONS CATALANES:
- Presidenta de la Associació Catalana per l’Educació, la Formació i la Recerca (ACEFIR) des de la seva fundació el 1997. Girona.
- Membre del Consell Municipal de Formació Professional de l'Ajuntament de Girona.
- Membre del Consell Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Girona. 
- Membre del Comitè Assessor de l'Ajuntament de Barcelona sobre Educació d'Adults, 2016.
- Membre del Comitè Directiu de l’Associació d’Amics de la UNESCO de Girona, des del 1998.
- Membre de l’Associació d’Amics del Museu d’Art (Md’A) de Girona des del 1993.
- Membre del Comitè Directiu de l’Associació TACA, d’artistes de Girona.
- Membre del Comitè Directiu de l'Associació d'Educació Permanent d'Adults (AEPA)10 anys.
- Membre del Consell Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Girona (actualment)
- Membre del Consell Municipal de Formació Professional de l'Ajuntament de Girona (actualment)

PRINCIPALS RESPONSABILITATS EN INSTITUCIONS ESPANYOLES:
- Membre del Comitè Directiu de la Federació Espanyola d'Associacions d'Educació d'Adults (FAEA). 10 anys

PRINCIPALS RESPONSABILITATS EN INSTITUCIONS INTERNACIONALS:
- Vice-presidenta de l’Associació Europea per a l’Educació d’Adults (EAEA) 10 anys.
- Vice-presidenta del Consell Internacional d’Educació d’Adults (CIEA-ICAE) 6 anys
- Directora de la Oficina de la EAEA a Barcelona (8 anys)
- Directora de l’oficina de suport de l’EAEA a Barcelona (6 anys)
- Membre de la Consulta Col·lectiva per a l’Alfabetització de UNESCO (8 anys)
- Membre de la Xarxa “European Basic Skills Network” (EBSN) des del 2010.
PARTICIPACIÓ EN PROJECTES INTERNACIONALS:
- Coordinadora del projecte europeu "Gent Gran com a recurs en els processos d'aprenentatge" (1996-1998)
- Membre del projecte europeu “Base de dades sobre la l’Educació no formal a Europa” (ALICE) (1996-1998)
- Coordinadora de la col·lecció de Monogràfics de l’EAEA (1992-1998).
- Coordinadora del projecte europeu Grundtvig “l’organització, la gestió i la programació dels Centres Municipals d’aprenentatge per adults” (GLOP’s). (2000-2003)
- Col·laboradora en el “Glossary of Adult Learning in Europe” (2001)
- Experta en el projecte europeu Grundtvig “Guia per a la cooperació europea en l’Educació d’Adults” (NAVIGATOR). (2005)
- Membre de la Xarxa Grundtvig “European network for adult literacy and numeracy (EUR-ALPHA).
- Membre del projecte europeu Grundtvig “L’alfabetització dels immigrants a Europa” (ALFIE).
- Membre del projecte europeu Grundtvig “desenvolupament rural i educació” (LiLla)(2006-2008)
- Membre associat del projecte europeu Grundtvig “Competències en llengua escrita per afavorir la socialització” (CLEFS).
- Col·laboradora en el projecte Google Literacy.
- Participant a la LitCam de la Fira del Llibre de Frankfurt des de la seva fundació 2006 a 2015
- Membre del projecte Grundtvig "Specialization for European Teachers of Basic" (SEA) (2013-2015)
- Responsable de la Comunitat de Google+ "Literacy and Basic Skills"
PRODUCCIÓ I COL·LABORACIÓ EN LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA
- Coordinadora de la col·lecció de Monogràfics de l'EAEA (1992-1998)
Autora del mètode d’aprenentatge del català per a nouvinguts analfabets “El nostre món”.
- Membre dels Consells d'Assessorament i edició del CREC així com de la Revista Quaderns d'Educació Contínua (ISSN:1575-9016) del 1999 al 2013.