Traductor

dijous, 8 de març del 2018

Avui i tot l'any!

Aprendre al llarg de la vida, totes les persones juntes, sense distinció d'edat, sexe i procedència!
Els Centres Cívics, un exemple d'espais d'aprenentatge.