Traductor

divendres, 11 d’abril del 2008

BONES PRÀCTIQUES d'Aprenentatge al llarg de tota la vida

La Xarxa de Centres Cívics de Girona són espais a on petits, joves, adults i grans poden trobar-hi una oferta interessant per aprendre i compartir alhora.

Girona és un bon exemple de ciutat amb una oferta completa que dóna al ciutadà l'oportunitat d'aprendre al llarg de la vida. Des dels anomenats Centres Cívics, la Casa de la Cultura, El Centre Cultural La Mercè, El centre d'ensenyaments reglats per a adults, la xarxa de museus i de biblioteques, així com la d'entitats de voluntariat, posen al servei del ciutadà una quantitat de recursos extraordinaris.