Traductor

diumenge, 23 de juny del 2013

La divisió territorial de la Península Ibèrica

 Mapa del segle XVI  i mapa actual amb les banderes de cada Comunitat Autònoma.                            
               Hi ha coses que no es poden esborrar. No es pot anar contra natura.